';
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ЗАОХОЧУВАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
«Хот — Дог Челендж!»

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ :

1.1.Організатором та Виконавцем заохочувальної програми «Хот — Дог Челендж!» (далі- «Програма») є ТОВ «Прем’єр Фуд», що знаходиться за адресою: Україна, Київська обл., Васильківський район,с. Безп’ятне, вул. Васильківська, 72 – А (далі — «Організатор»).

1.2. Мета проведення Програми: дана програма проводиться з метою збільшення Організатором обсягів продажу продукції під торговою маркою «Mr. Grill».

1.3. Період дії Програми – з 11.07.2017 року по 22.07.2017 року включно.

1.4. Місце проведення Програми: ресторан Mr.Grill Hotdogs&Burgers, що знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80.

2.ВИЗНАЧЕННЯ:

2.1. Учасники Програми – фізичні особи, громадяни України, яким виповнилося 18 років та які є учасниками (підписниками) офіційної сторінки Організатора в соціальній мережі Facebook та/або Instagram (далі –«Учасники Програми»), мають відкриту персональну сторінку в соціальній мережі Facebook та/або Instagram, а також виконали вимоги п. 3.1. даних Правил.

2.1.1. В Програмі не можуть брати участь Співробітники Організатора, які співпрацюють з Організатором за трудовими договорами та контрактами;

2.2. Переможець – Учасник Програми, що отримав право на Виногороду відповідно до п.4.1. даних Правил.

2.3. Винагорода/ заохочувальний товар – мобільний телефон Apple iPhone 7. Під Винагородою мається на увазі право на придбання Винагороди за 1 грн. з ПДВ. Характеристики Винагороди (у тому числі найменування, зовнішній вигляд, колір, склад, розміри, вага, тощо), визначаються Організатором самостійно та можуть бути змінені без попередніх повідомлень. Винагорода може відрізнятися за кольором від зображення у друкованих та електронних матеріалах.

2.4. Хештег – помітка, яка використовується у соціальних мережах і блогах для спрощеного пошуку інформації іншими учасниками і має вигляд значка «#»

3.УМОВИ ПРОГРАМИ

3.1.Для виконання умов Програми Учасники повинні:

3.1.1 Бути «прихильником» офіційної сторінки Facebook та/або Instagram, відповідно до звичаїв користування соціальною мережею Facebook та/або Instagram

3.1.2. Відкрити публічний доступ до записів на сторінці власного профілю в соціальній мережі Facebook та/або Instagram.

3.1.3. в період виконання умов Програми На персональній сторінці у одній соціальній мережі за посиланням: Facebook https://www.facebook.com або Instagram: https://www.instagram.com/: учаснику необхідно розмістити власне фото з хот-догом, зроблене в ресторані Mr.Grill Hotdogs&Burgers, відмітивши геолокацію Mr.Grill Hotdogs&Burgers, помітити його хештегом #MrGrillHotDogChallange, та в коментарях під фото відмітити 3-х своїх друзів.

3.1.4. Кожен учасник може брати участь у Програми лише в одній соціальній мережі: Facebook або Instagram.

4.ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ

4.1. Переможцем Програми визначається Учасник, що повністю виконав Умови Програми, зазначені в розділі 3 та отримав право на отримання заохочувального товару відповідно умов Правил.

4.1.1. Визначення Переможця здійснюватиметься Виконавцем Програми методом визначення порядкового номеру за допомогою он-лайн сервісу, що знаходиться за посиланням: www.random.org. на основі звіту системи випадкових чисел Random.org. Визначення Переможця здійснюватиметься 23 липня 2017 року.

4.2.Переможець Програми не може передавати свого права на придбання заохочувального товару/винагороди за спеціальною ціною третім особам.

4.3.Переможці, які отримали право на отримання заохочувального товару/винагороди, зобов’язуються у строки, визначені Організатором, надати останньому усі необхідні дані та копії документів для отримання заохочувального товару/винагороди. При цьому Переможець, який не надав Організатору вчасно необхідну інформацію, і, таким чином, втратив своє право на отримання заохочувального товару/винагороди, не має права заявляти повторні вимоги Організатору щодо надання йому заохочувального товару/винагороди або відповідної грошової компенсації.

6.ІНШЕ:

6.1 Ця Програма не є азартною грою, послугою у сфері грального бізнесу. Строк дії даної Програми закінчується у випадку закінчення періоду її дії.

6.4. Організатор не несе відповідальності за повне або часткове невиконання, затримку у виконанні або неналежне виконання своїх зобов’язань, передбачених Програмою, якщо таке невиконання або затримка безпосередньо або опосередковано викликані настанням надзвичайних та невідворотних обставин, що об’єктивно знаходяться поза його контролем (надалі – “Форс-Мажор”). При цьому обставинами Форс-Мажору вважаються будь-які обставини, що впливають на виконання зобов’язань Організатора, які є наслідком або спричинені діями, подіями, утриманням від дії або випадками, що знаходяться поза контролем Організатора та не існували на момент початку Програми, включаючи, але не обмежуючись: збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, масові заворушення, заборонні дії органів державної влади, повстання, воєнні дії, страйки, встановлення блок-постів та інших кордонів на території України, блокування об’єктів поштового зв’язку, зміни в роботі банківських установ, події викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом тощо.

6.5. Організатор залишає за собою право змінити або доповнити умови і правила проведення Програми протягом її дії, попередивши про це Учасників Програми шляхом розміщення інформації на сайті premierfood.com.ua. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не було спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та умов.

6.6. Організатор залишає за собою право позбавити Учасника/ів Програми участі в Програмі і заохочувального товару/ винагороди, якщо протягом дії Програми були виявлені факти зловживання, обману, надання недостовірної та неправдивої інформації Учасником/ми, будь які дії, які нечесним та/або непрозорим шляхом допомогли Учаснику/ам стати Переможцем, будь які неетичні дії Учасника/ів, порушення правил співробітництва з Організатором.

6.7. Учасник, який раніше був позбавлений права участі в будь-якій програмі/акції Організатора та/або заохочувального товару/винагороди за обставин, передбачених п.6.6. цих Правил, за рішенням Організатора може бути не допущений до участі в Програмі.

6.8. Якщо після закінчення дії Програми Організатор не може доставити заохочувальний товар/винагороду з причин, що не залежать від нього, в тому числі під дією обставин Форс-Мажору або Переможець не здійснює жодних дій щодо отримання такого заохочувального товару/винагороди, Організатор залишає за собою право позбавити такого Переможця заохочувального товару/винагороди.

6.9. Беручи участь в Програмі, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на обробку наданої ним з метою участі в даній Програмі інформації (тобто, збирання, зберігання, використання та обробку такої інформації, а також її передачу афілійованим особам Організатора, консультантам та іншим відповідним третім особам). Вказана обробка здійснюється з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України, зокрема, шляхом безоплатного використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. з правом публікації (в т.ч. його імені і фотографії) в засобах масової інформації, на інтернет-сайтах, в тому числі на сайті Організатора, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, у випадку отримання заохочувального товару/ винагороди, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або третіми особами. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України. У випадку, якщо виконання умов Програми передбачає передачу персональних даних Учасника в розумінні Закону України «Про захист персональних даних», Учасник, шляхом участі у Програмі, автоматично передає Організатору зазначені персональні дані та надає згоду на здійснення їх обробки та інших необхідних дій з метою участі в даній Програмі.

6.10. Факт участі у Програмі автоматично означає ознайомлення і повну згоду Учасника з умовами проведення Програми.

6.11 У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил/Програми, і/або питань, не урегульованих цією Програмою, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню

 

 

 

 

.

+